Handlekurv
Ingen produkter
 
Tilbud
 

Utdanning

Ta en utdanning innen aromaterapi


Herdis Aspenes Aromaterapi:

  • Er medlem av NNH (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon).
  • Forbundet legger mal for skolenes kvalitet og fagplaner/pensum for skolenes undervisning, samt krav for godkjenning av lærere og sensorer i skolen.
  • NNH arbeider tett med myndighetene om nivået for alternative terapier, det blir vurdert og tilrettelagt for offentlig godkjenning.
  • Derfor må også skolen vår ta forbehold om endringer etter krav fra NNH som blir fastsatt på de årlige landsmøter. Vi håper elevene viser forståelse for at planer kan bli endret i læretiden.


 

Elever fra hele Vestlandet
Skolen har flest elever fra Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Elevopptak
Vi har opptak til de fleste års-utdanninger hvert semester (januar og august), mens
enkeltkursene kan starte flere ganger pr. semester. Kursene våre blir snart fulle, så
det lønner seg å være tidlig ute med påmelding.

Elevantall
Antall kursplasser ved hvert kull kan variere, men 12 er maks antall ved massasje
kull og noen flere ved teori kull. Kurset starter ved minimum 6 elever påmeldte.

Oppgradering/Etterutdanning
Skolen gir også rom for at dersom eleven må avbryte studietiden, er det fullt mulig å
komme tilbake, innen en viss tid, for å fullføre utdanningen. I tillegg har vi
oppgradering for terapeuter som mangler noen fag for å bli diplomert terapeut.

Muligheter
De fleste terapeuter som har tatt utdanning i aromaterapi ved Herdis Aspenes
Aromaterapi har startet sin egen praksis, enten hjemme eller i klinikk, ofte i
terapeutfellesskap, med svært gode tilbakemeldinger fra sine klienter om
behandlingen og terapeuten.

Etterspørsel av kvalifiserte terapeuter
I dag får vi stadig flere henvendelser fra hoteller, bedrifter og helseklinikker som er
interessert i å knytte til seg en aromaterapeut fra vår skole, noe vi er stolte av.

Etablering
Skolen har ledige behandlingsrom for terapeuter i Os Sentrum.
Vi har også kontakt med flere etablerte klinikker med terapeutfellesskap, med gode
muligheter for tilbud om jobb for nye terapeuter, enten som ansatt eller selvstendig
næringsdrivende. Skolen har også utviklet et prosjekt, der Naturmedisinske
Aromaterapeuter etter utdanning, kan tjene penger som selvstendig
næringsdrivende.

Videre samarbeid
Skolen satser også på informasjon til kursdeltakerne etter utdanning, med
forelesninger i ulike emner, for oppdatering og videreutvikling i faget og som
terapeuter. Her er også muligheter til å treffe andre terapeuter og utveksle
erfaringer.


NAV
En del av våre elever får utdanningene dekket av NAV, som et omskoleringstilbud.
Muligheter for arbeid etter endt utdanning er stor, da skolen får stadig henvendelse
om kvalifiserte terapeuter til klinikker og bedrifter.